Kasutustingimused ja Privaatsuspoliitika

Videokonverter.ee on tööriist, mis aitab videode ja muusika allalaadimisel. Kasutaja peab ise veenduma enda allalaadimise legaalsuses.

Videokonverter.ee on lihtsalt tööriist allalaadimise lihtsustamisel. Serverisse ei laeta alla faile, vaid lihtsalt leitakse orginaalallika link videoni või muusikani otse teenusepakkuja lehelt.

1. MILLIST TEAVET ABILITY OÜ KOGUB JA KASUTAB?

Ability OÜ võib koguda ja töödelda teie kohta käivat teavet, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmisi andmeid:
(a) identifitseerimisandmed (nt nimi, kasutajanimi, aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi, mobiiltelefoni number, e-posti aadress);
(b) profiiliteave (nt vanus, sugu, elukohariik, keele-eelistus ja mis tahes muu teave, mille olete otsustanud oma Ability OÜ veebilehtede kasutajaprofiili osana kättesaadavaks teha.
(c) elektroonilised identifitseerimisandmed (nt IP-aadressid, küpsised);
(d) panga- ja makseandmed (krediitkaardi andmed, kontonumber);
(e) teave Ability OÜ’i tarkvara, meie toodete, veebisaitide ja turundusteadete teiepoolse kasutamise ning teie teabevahetuse kohta nendega (sealhulgas arvuti-, platvormi-, seadme- ja sideandmed, teave kliendi toimivuse kohta, veateated, seadme võimalused, ribalaius, lehtede vaatamise statistika, meie veebisaitidele ja sealt mujale suunduvad liiklusandmed, brauseri tüüp).
(g) Tellitud ja tarnitud tooted ning teenused;
(j) E-mail kontaktide nimekiri ja sellega seotud andmed (pange tähele, Ability OÜ vajab ja kasutab seda teavet ainult teenuse pakkumiseks);
(l) teie ja Ability OÜ vaheline kirjavahetus;
(m) liiklusandmed (andmed, mida töödeldakse meilide edastamiseks või selle eest arvete
koostamiseks, sealhulgas, kui palju e-maile saadeti, E-mailide sisu, saadud asukohaandmed mis ajaperioodil ning kampaaniate lisainfot).

2. KUIDAS JA MIS EESMÄRGIL ABILITY OÜ SEDA TEAVET KASUTAB?

Peamiselt kogume me andmeid selleks, et kohandada oma tooted ja teenused teile sobivaks ja muuta nende kasutamine teie jaoks turvaliseks, sujuvaks ja tõhusaks. Ability OÜ või tema nimel tegutsevad teenusepakkujad koguvad ja töötlevad teiega seotud isikuandmeid lubatud piires või nii, nagu on vaja selleks, et:
• pakkuda internetisuhtlust, e-kirjade saatmist ja muid turundustööriistu, ning eelkõige võimaldada
teie ja teiste vahelist suhtlemist ning e-kirjade edastamist Ability OÜ tarkvara ja/või Ability OÜ
toodete kaudu;
• muuta ja kohandada meiliturundus.ee funktsioone ja omadusi;
• võtta vastu, töödelda ja täita meie veebisaitidel tehtud tellimusi, esitada arveid ja teavitada teid
tellimuse olekust;
• pakkuda kliendituge ja aidata lahendada tõrkeotsingu probleeme;
• teabe võrdlus kontrollimaks nende õigsust.
• teavitada teid teenuste uuendustest ja tõrgetest;
• küsida teilt tagasisidet või paluda osaleda veebipõhistes küsitlustes;
• lahendada vaidlusi;
• kontrollida teie isikut;
• kohandada, hinnata ja täiustada Ability OÜ tarkvara ja veebisaite.
• korraldada ja viia läbi Ability OÜ turundus- ja reklaamitegevusi või -pakkumisi, konkursse, mänge ja
muid sarnaseid üritusi;
• kaitsta teie ja Ability OÜ huve, sealhulgas eelkõige jõustada meie kasutustingimused ning
ennetada rikkumisi ja nende vastu võidelda (kokkuvõttes „eesmärgid”).

3. KAS ABILITY OÜ AVALDAB TEIE ISIKUANDMED?

Ability OÜ ei müü, rendi, vaheta ega anna muul viisil välistele isikutele üle isikuandmeid, liiklusandmeid ega suhtluse sisu ilma teie selgesõnalise loata, välja arvatud juhul, kui selleks ollakse kohustatud kohaldatavate seaduste kohaselt või pädevate asutuste korraldusel.
Meil on õigus vaadata, avaldada ja säilitada isikuandmeid, kaasa arvatud teie isiklike andmete sisu (näiteks e-kirjad või edastatud failid), kui meil on heauskselt alust arvata, et see on vajalik mõnel järgmisel põhjusel: kohaldatavate õigusaktide järgimine või tegutsemine seoses pädeva asutuse, kaasa arvatud õiguskaitseasutuse või muu riigiasutuse algatatud seadusliku õigusmenetlusega; meie klientide kaitsmine, näiteks eesmärgiga tõkestada rämpsposti saatmist või meie kasutajate petmist või aidata kaasa mis tahes isiku surma või raske vigastuse vältimisele; meie veebisaitide, toodete ja teenuste haldamine ja nende turvalisuse säilitamine, sealhulgas eesmärgiga tõkestada või peatada ründeid meie arvutisüsteemide või võrkude vastu; meie õiguste või vara kaitsmine, kaasa arvatud meie veebisaitide või teenuste kasutamise tingimuste jõustamine. Kui me saame teavet, mille kohaselt keegi kasutab meie tooteid varastatud intellektuaal- või ainelise omandiga kaubitsemiseks, ei asu me siiski kliendi erasuhtlust või dokumente ise kontrollima, vaid võime teavitada sellest õiguskaitseasutusi.
Selleks, et pakkuda teile teie tellitud tooteid, võib Ability OÜ vajaduse korral jagada teie isikuandmeid ja liiklusandmeid Ability OÜ grupi ettevõtete, tarnijate, partnerteenusepakkujate ja/või agentidega. Näiteks Sendgrid e-mail infrastruktuuri pakkujale, Ability OÜ tarkvara ja/või toodete edasimüüjate ja/või pangandusettevõtete või muude makse-, e-posti-, analüüsi-, klienditoe- või veebimajutusteenuste osutajatele. Ability OÜ nõuab kõnealustelt kolmandatelt isikutelt asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isiku- ja liiklusandmeid ning tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele.
Meiliturundus.ee haldajal on juurdepääs üksikasjalikule teabele teie meiliturundus.ee konto toimingute kohta, sealhulgas meilide saatmise ning ostude andmetele meie leheküljel. Kui esitate meiliturundus.ee registrisse lisamiseks isikuandmeid, sealhulgas oma nime ja ametinimetuse, mõistate, et kõnealuse meiliturundus.ee liikmed võivad neid andmeid vaadata.
Ability OÜ või teile sideteenust pakkuv ettevõte võib edastada isikuandmeid, meilide sisu ja/või liiklusandmeid pädevale kohtu-, õiguskaitse- või valitsusasutusele, kes seaduslikult sellist teavet nõuab. Ability OÜ osutab vastava nõude täitmiseks kõikvõimalikku mõistlikku abi ja käesolevaga annate oma nõusoleku kohaldatud nõude korral meil edastada vajalikku teavet kohtu-, õiguskaitse- või valitsusasutusele.
Äritegevuse arendamise käigus võib Ability OÜ äriüksusi müüa või osta. Selliste tehingute korral ja juhul, kui Ability OÜ või praktiliselt kogu tema vara läheb kolmanda isiku omandusse, loetakse Ability OÜ kasutajate isikuandmed reeglina ettevõtte üleantavaks varaks. Jätame endale õiguse kaasata teie isikuandmed kolmandale isikule üleantava vara hulka.

4. MIS ON KÜPSISED JA VEEBIMAJAKAD NING KUIDAS ABILITY OÜ NEID KASUTAB?

Kasutades Ability OÜ veebisaite ja/või tarkvara, annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Võite küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma brauseri seadeid (kui brauser seda võimaldab) või lõpetades Ability OÜ veebisaitide ja/või tarkvara kasutamise, kasutades sobivaid tootest loobumise funktsioone. Peate olema teadlik, et teatud funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades, st kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid teile enam kättesaadavad olla.

4.1 Mis on küpsised ja veebimajakad?
4.1.1. Küpsised

Küpsised on väikesed tähemärkide stringe (teksti) sisaldavad failid, mis saadetakse veebisaidi serverist teie brauserisse. Küpsis võib sisaldada ainulaadset ID-d, kuid see ei sisalda isikut tuvastavaid andmeid, nagu teie nimi või e-posti aadress. Ability OÜ võib küpsiseid kasutada Ability OÜ veebisaitide külastamisel, tarkvara kasutamisel või teiste veebisaitide külastamisel, kus Ability OÜ reklaame esitab. Ability OÜ tarkvara kliendi brauser või teie internetibrauser talletab küpsise teie arvuti kõvakettale ja järgmisel külastusel võib veebisait sellele juurde pääseda. Teie brauserile võivad küpsiseid saata ka teised veebisaidid, kuid brauser ei luba neil näha Ability OÜ küpsise andmeid.

4.1.2. Muud sarnased tehnoloogiad

Ability OÜ veebilehed ja kasutajaliidesed võivad sisaldada läbipaistvaid GIFe, veebimajakaid, jälgimispiksleid ja muid sarnaseid elektroonilisi kujutisi, mis aitavad edastada meie saitide küpsiseid ning võimaldavad loendada saidikülastuste arvu. Samuti kasutame selliseid kujutisi HTMLil põhinevates e-kirjades, et saada teada, millised e-kirjad avati ja milliste juhiseid järgiti. Samuti saame nii teada, kes ja mil viisil nende juhiste tulemusena meie veebisaitidel toiminguid teeb. See võimaldab meil hinnata teatud suhtlusvormide ja meie turunduskampaaniate tõhusust ning isikupärastada teie internetikasutuskogemust ja esitada teie tegevusel põhinevaid soovitusi.

4.2 Mis tüüpi küpsiseid Ability OÜ kasutab?

Ability OÜ kasutab seansiküpsiseid, püsivaid küpsiseid ja lokaalseid ühiskasutusobjekte (Flashi küpsiseid).
Seansiküpsised on ajutised küpsised või ainuidentifikaatorid, mis seostatakse teie brauseriga vaid Ability OÜ veebisaidi või Ability OÜ klienttarkvara külastuse ajaks. Kui brauseri sulgete, kustutatakse seansiküpsise ID ja teavet teie külastuse kohta ei säilitata.
Püsivad küpsised jäävad teie brauserisse ka pärast selle sulgemist ja brauser võib neid kasutada veebisaidi järgmistel külastuskordadel.
Lokaalsed ühiskasutusobjektid või „Flashi küpsised” on Adobe’i Flash-tehnoloogiaga kirjutatud küpsised. Need küpsised salvestatakse teie arvutisse samal viisil nagu teisedki küpsised, kuid neid ei saa brauseri tasemel samal viisil hallata.

4.3 Kuidas Ability OÜ küpsiseid kasutab?

Ability OÜ kasutab oma küpsiseid erinevatel, muuhulgas järgmistel eesmärkidel:
1. Teie sisselogimise tuvastamine ja mõistmine, kuidas meie veebisaidile jõudsite, et saaksime teile pakkuda asjakohast kliendile mõeldud sisu ja teavet.
2. Teie valitud eelistuste mäletamine, näiteks:
• keel, milles soovite veebisaiti näha;
• valuuta, milles soovite hindu näha.
3. Pettuste vastu võitlemine.
4. Meie veebisaitide kohta sisemiste ja kliendianalüüside pakkumine ning statistika ja mõõdikute nägemine (nt külastajate koguarv ja lehe vaatamised).
5. Meie reklaami- ja turunduskampaaniate tõhususe ja toimivuse jälgimine ning uuringute tegemine, et saaksime oma tooteid ja veebisaite parandada.
6. Turvameetmete käivitamine, näiteks seansi lõpetamine, kui te pole oma konto teenusealasse teatud aja vältel sisse loginud.

4.4 Kolmandate isikute küpsised

Kui kasutate Ability OÜ klienttarkvara või külastate Ability OÜ veebisaiti, võivad lisaks Ability OÜ küpsistele teie arvutisse küpsiseid salvestada ja nendele juurde pääseda ning teie internetitegevuse ja veebiteenuste kasutamise kohta teavet koguda ka Ability OÜ analüüside ja reklaamide esitamisega seotud partnerid ja sidusettevõtted.

4.4.1 Analüüsid

Ability OÜ kasutab analüüsipartnereid nagu Google Analytics, et koguda statistilist ja analüütilist teavet Ability OÜ veebisaitide ja klienttarkvara kasutamise kohta. Näiteks koguvad ja koondavad nimetatud partnerid andmeid meie saitide vaatamiste ja klikkide arvu, meie saitide leidmiseks kasutatavate otsingumootorite ja märksõnade, meie saitidel avatud linkide, klienttarkvara vigade ja krahhide kohta ning muud sarnast teavet. Kui avasite meie saidi poolt teile saadetud e-kirjas olnud lingi abil, võidakse selliseid analüüsiandmeid kasutada teile edaspidi saadetavate e-kirjade täpsemaks suunamiseks. Selliste analüüside abil ei jälgita teie liikumist teistele veebisaitidele.

4.4.2. Muu kolmandate isikute sisu

Vahel võivad Ability OÜ veebisaidid sisaldada vidinaid või manustada videosisu kolmandatelt isikutelt (nt YouTube). Seda sisu vaadates või vidinat kasutades võite nõustuda nende veebisaitide küpsistega. Meie ei juhi neid küpsiseid ja lisateavet peate otsima asjakohaselt kolmanda isiku saidilt.

5. TEIE KASUTAJAPROFIIL

Teie kasutajaprofiil on info, mille andsite registreerimisel või hiljem, ja mida kuvatakse teie kasutaja profiilis klienttarkvaras, otsingus ja teie konto isikuandmete lehe aadressil. See võib sisaldada teie kasutajanime, ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoni- ja mobiiltelefoninumbreid, sugu, sünnipäeva, riiki, suhtluskeelt, teid tutvustava veebilehe aadressi ja muud teavet, mida soovite teistele avaldada.

6. LINGITUD VEEBISAIDID JA KOLMANDATE ISIKUTE RAKENDUSED

Ability OÜ veebisaidid võivad sisaldada linke, mis viivad Ability OÜ veebisaidilt mõnele muule veebilehele. Lingitud veebisaidid ei kuulu Ability OÜ kontrolli alla ning Ability OÜ ei vastuta kolmanda osapoole veebisaidil sätestatud privaatsuspoliitika eest. Ability OÜ privaatsuspoliitika kehtib üksnes isikuandmete suhtes, mis on kogutud Ability OÜ tarkvara või Ability OÜ toodete veebisaitide või nimetatud tarkvara või toodete teiepoolse kasutamise kaudu ja/või teie suhte kaudu Ability OÜga. Seega soovitab Ability OÜ veebis oma isikuandmete sisestamisel olla ettevaatlik.

7. KUIDAS ABILITY OÜ TEIE ISIKUANDMEID KAITSEB?

Ability OÜ rakendab asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid talle esitatud või tema kogutud isikuandmete ja liiklusandmete kaitsmiseks, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs teie isikuandmetele ja liiklusandmetele on ainult Ability OÜ või selle sidus- või tütarettevõtete või teenusepakkujate volitatud töötajatel, kellel on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.
Ability OÜ võib kasutada e-kirjade automaatset skaneerimist, et (a) avastada võimalikku rämpsposti ja/või (b) avastada võrguaadresse, mis on märgistatud rämpsposti levitamise, pettuse või õngevõtmise linkidena, ning (c) kaitsta Ability OÜ tarkvara, tooteid või kasutajaid. Üksikutel juhtudel võivad Ability OÜ töötajad e-kirju nimetatud eesmärkidel eraldi kontrollida. Ability OÜl on õigus omal äranägemisel võimaliku rämpsposti edastamine blokeerida või tõkestada ning kahtlased lingid eemaldada.

8. TEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Ability OÜ võib kvaliteedi mõõtmiseks ja parandamiseks küsida teilt aegajalt tagasisidet teenuse kasutuskogemuse kohta. Tagasiside andmine ei ole teie jaoks kohustuslik. Teavet, mis on vabatahtlikult esitatud veebisaidi tagasisidevormidel või küsitlustes, milles olete nõustunud osalema, kasutatakse Ability OÜ tarkvara ja veebisaitide täiustamiseks.
Ability OÜ jätab endale õiguse võtta teiega ühendust, et saata teile teateid tõrgete ning teenustega seotud probleemide kohta või teavitada teid e-posti teel võimalikest kaebustest, mis on esitatud Ability OÜ tarkvara, veebisaitide ja/või toodete teiepoolse kasutamise kohta, sealhulgas kolmandate isikute õiguste rikkumise kohta.
Ability OÜ võib kasutada e-posti või Ability OÜ tarkvara selleks, et hoida teid kursis teie ostetud teenusega, tooteuudistega ja/või saata teile muud Ability OÜd puudutavat teavet. Teadetest ja/või reklaamiotstarbelistest e-kirjadest loobumiseks klõpsa saadud e-kirjas linki „Loobu”.

9. KUI KAUA ABILITY OÜ TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAB?

Ability OÜ säilitab teie andmeid seni, kuni vaja, et (1) täita oma eesmärgid (nagu on määratletud selle privaatsuspoliitika punktis 2) või (2) tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele, seaduses sätestatud ja pädevate kohtute asjakohastele otsustele.
E-kirjade säilitamine: Ability OÜ võib säilitada teie e-kirjad koos funktsioonide abil edastatud multimeedium andmetega nagu videod, pildid või teie asukoht kaardil. Sõnumeid säilitatakse üldiselt 30 kuni 90 päeva, kui seadusega pole lubatud või nõutud teisiti.

10. KAS SEDA PRIVAATSUSPOLIITIKAT VÕIDAKSE MUUTA?

Ability OÜ jätab endale õiguse uuendada käesolevat privaatsuspoliitikat, et kajastada klientide tagasisidet ning Ability OÜ tarkvaras ja/või toodetes kohandatud muudatusi. Privaatsuspoliitika muutmisel uuendame privaatsuspoliitika allservas olevat kuupäeva “viimati muudetud”. Privaatsuspoliitika või teie isiklike andmete kasutamise printsiibi muutmisel olulisel määral, teavitame teid antud muudatustest a) postitades avaliku teatise Ability OÜ kodulehele või b) saates teile vastavasisulise e-kirja.
Kinnitate, et Ability OÜ tarkvara või Ability OÜ toodete kasutamine pärast muudatustest teavitamist,
tähendab privaatsuspoliitikaga nõustumist. Saamaks teavet, kuidas Ability OÜ teie andmeid kogub,
kasutab ning kaitseb, soovitame aeg-ajalt privaatsuspoliitika uuesti üle lugeda.

11. KUIDAS ABILITY OÜGA ÜHENDUST VÕTTA?

Ability OÜ tarkvara või tooteid puudutavates küsimustes helistage kirjutage info@ability.ee.

Tasuta Online Video Ja Muusika Allalaadimine

ondemand_video

Tõmba videosi erinevates formaatides

Videokonverter.ee laseb tõmmata videosid erinevates formaatides, näiteks MP4, M4A, 3GP, WEBM, MP3, JPG.

public

Toetatud lehed:

YouTube, Twitter, ESPN, Facebook, Instagram, IMDb, Vimeo, Dailymotion, Izlesene, Imgur, Tumblr, Bandcamp, TED, LiveLeak, Flickr, Mashable, Soundcloud, 9GAG, Break, TV.com, Tiktok, Odnoklassniki, Udemy

audiotrack

Heli allalaadimine

Tõmba heli / muusikat nendelt lehtedelt: YouTube, TED, Soundcloud, Bandcamp